MINDOPEN Michał Adamczyk
NIP: 5222612723
REGON: 141512446
NR EWID: 473380

Numer konta i nazwa banku:
93 1140 2004 0000 3602 5435 8294
mBank